SF-Caravan teki aloitteen matkailuajoneuvojen kaasulaitetarkastuksista

15.10.2012

12.10.2012

SF-Caravan on tehnyt liikenne- ja viestintäministeri Merja Kyllöselle aloitteen matkailuajoneuvojen kaasulaitteistojen säännöllisestä tarkastamisesta ajoneuvon normaalin katsastuksen yhteydessä. Liitto katsoo, että velvoite nestekaasulaitteiden säännöllisestä tarkastamisesta lisäisi ennalta ehkäisevästi leirintäturvallisuutta ja kiinnittäisi matkailuajoneuvon käyttäjien huomiota ajoneuvonsa laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon.

SF-Caravan ry:n piirissä on ollut vuosien ajan keskustelua matkailuajoneuvojen kaasulaitteistojen säännöllisestä tarkastamisen tarpeellisuudesta. Nykyisten määräysten mukaan matkailuajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen mitkään säädökset eivät velvoita kaasulaitteistojen tarkastuksia. Ainoastaan ajoneuvon liikennekelpoisuus tarkistetaan määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Samassa yhteydessä tarkistetaan se, onko matkailuajoneuvossa kunnossa oleva tarkastettu sammutin. Kaasulaitteistojen tarkastukset ovat ajoneuvon käyttäjän omatoimisuuden varassa.

 -  Nykytilanne ei ole leirintäturvallisuuden näkökulmasta paras mahdollinen. Erityisesti olemme huolestuneita leirintäalueiden ns. kausipaikoilla seisovien matkailuvaunujen kaasulaitteiden kunnosta ja kaasulaitteisiin mahdollisesti tehdyistä ”tee-se-itse”-jälkivirityksistä. Asiantuntijoidemme mukaan matkailuajoneuvojen säännölliset, alan ammattilaisten tekemät tarkastukset vähentäisivät merkittävästi kaasuvuodoista, viallisista ja määräysten vastaisista laitteista aiheutuvaa onnettomuusriskiä, sanoo SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen.

SF-Caravan toivoo liikenne- ja viestintäministeriöltä toimia, joiden tuloksena olisi matkailuajoneuvon määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tapahtuva TUKESin hyväksymän kaasuasennusliikkeen tekemän tarkastustodistuksen tai tarkastusmerkinnän voimassaolon tarkistaminen samalla tavoin kuin nykyisin tarkistetaan sammuttimen kunto. Tarkastusväliksi liitto esittää kulloinkin voimassa olevaa matkailuajoneuvojen katsastusväliä.

Vastuuta karavaanareille ja leirintäalueitten pitäjille

Liiton leirintä- ja turvatoimikunnan jäsen Paavo Rousku kertoo, että ehdotuksen mukainen käytäntö kaasulaitteiden tarkastuksesta on toiminnassa mm. Ruotsissa ja Saksassa.

 - Suomessa on yli 100 matkailuajoneuvojen kaasulaitteisiin erikoistunutta, TUKESin hyväksymää kaasuasennus- ja huoltoliikettä. Kaikkiaan kaasuasennusliikkeitä on noin 700 kappaletta. Palvelupisteitä on siten kattavasti ympäri maata, kertoo Rousku.

 - Epäkunnossa olevat laitteet ja huoltamattomuudesta johtuneet kaasuvuodot ovat aiheuttaneet välillisesti vaaratilanteita, onnettomuuksia ja jopa kuolemantapauksia. Kuitenkaan nestekaasun käyttö tai vanhat matkailuajoneuvot eivät sinänsä ole uhkatekijöitä, mutta laitteiden huoltamattomuus on, korostaa Rousku.

- Toivomme, että karavaanareiden lisäksi myös leirintäalueiden pitäjät kiinnittäisivät huomiota asiaan. Esimerkiksi kausipaikkasopimuksen laatimisen yhteydessä voidaan asiakkaalta vaatia sitä, että matkailuajoneuvo on liikennöitävässä kunnossa ja sen kaasulaitteet on tarkastettu, neuvoo Rousku.

Timo Piilonen

 

Liitteet